Neptun Ebru Zuhalimi

Saat 22.16’da Ankara üzerinden açılan haritada yengeç burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Yengeç burcu temaları genel anlamda ev, aile, anne, ülke topraklarını temsil eder. Bir evin içerisinde bulunan aile bireyleri bir aileyi temsil ederken, bir ülke içerisinde bulunan insanlarda o ülkenin aile bireylerini temsil eder. 2 Temmuz 2019 yengeç burcu Güneş tutulmasının ardından, 16  Temmuz’da oğlak […]

Neredeyse herkes Güneş burcunu bilir. Astrolojiye gülen insanların bile çoğu ”Ben Boğa’yım” veya ”Ben Başak’ım” diyebilecek kadarını bilir. Astroloji, en azından bu düzeyde, Mickey Mouse ve Barbar Conan kadar kültürümüzün dokusuna sinmiştir. Bu tarz astroloji ile Mickey Mouse veya Conan arasındaki paralellik derinlere iner. Güneş burçları ile çizgi roman kahramanları aynı amaca hizmet ederler: temel […]

Gökyüzü sembollerini okuma sanatı olan Astroloji’yi öğrenme aşamasında öğrencilerin her zaman farklı düşüncelere ve bakış açılarına ihtiyaçları vardır. Tabii diğer yandan materyalin farklı yollardan sunulmasına da ihtiyacımız olduğu gibi. Örneğin transitler basit gibi görünse de oldukça derin bir konudur; dışarıda gerçekleşecek olanların yanı sıra, kişilerin iç deneyimlerinin açığa çıkmalarına yardım ederler. Anlatmaya çalıştıkları şey aslında […]

Balık, mitolojik olarak Hristiyanlık sembolleri içinde yer alır. Yeni Ahit’te Hz.İsa’nın mucizeleri Balık sembolü ve suyun kutsallığı ile birlikte anılır. Balık aynı zamanda sembolü itibarıyla karşıt yönlere giden iki balık olarak tasvir edilir. Bu iki balık hayatın iki yönünü, maddi ve manevi boyutları ifade eder. Balık burcunun mitolojik hikayesi ise Tabiat Ana Gaia ve Typhon […]

Bu burç, Mısırlılarda Nil nehrinin taştığı dönemle ilişkilendirilir.Kadim Mısır tanrılarından Hapi,Kova burcunun simgesi sayılırdı.Hapi,kadim Mısır’da ölülerin iç organlarını korumakla görevli bir tanrı olarak anılır.Kova burcu ile ilişkilendirilmesinin nedeni ise elinde tuttuğu camdan iki kapta bulunan Nil nehrinin sularını toprağa boşaltırken resmedilmesidir.Mısırlılar için bu resmedilme şekli berekete işaret eden bir olaydır. Akan sular, verimlilik ve geleceğe […]

Bu burcun hikayeleri prehistoryaya (tarih öncesine) aittir. Oğlak pek çok hikayede kurbanlık olarak görülür. Mısırlıların Denderah zodyağında bu burç bir oğlak sırtında iblis başlı bir insan olarak gösterilir. Oğlak,Yunan tanrılarından Pan ile bağlantılıdır. Pan,tarım yapan köylülerin,kırsal kesimde yaşayan insanların tanrısıdır. Bazı kaynaklara göre bereket ve doğurganlık tanrısı olarak da bilinir.Tanrıların habercisi Pan, Hermes’in oğludur.Hermes onu […]

Bu burcun figürlerini tarihte tam olarak belirlemek zordur. Babilliler onu savaş tanrısı Nergal olarak ifade etmişler, okçu simgesi ile yarı insan yarı at biçiminde tasvir etmişlerdir.Bu figürün Yunan mitolojisindeki karşılığı santorlar ve özellikle Kiron’dur.Kiron,Pelion dağında kılıç kuşanmış,Herkül’ün okları tarafından kalçasından yaralanarak dayanılmaz acılar yaşamıştır ve kendi yaralarını iyileştirdiği için şifacı olarak görülmüştür. Yunan mitolojisinde tanrı […]

Mezopotamya’da bu burç karanlığın işaretidir. Akatlar, Akrep’i Girteb, “iğneleyen” anlamında kullanmışlardır. Yunanlıların hikayelerinde Apollo’nun atlarını korkutarak kaçıran dev bir yaratık olarak görülür. Diğer bir hikayede de avcı Orion, Akrep tarafından öldürülmeye çalışılır. Zodyak’ta Orion ve Akrep takımyıldızları birbirinin 180 derece karşısında dururlar. En bilinen mitolojisi ise şöyledir; Denizler tanrısı Posedion’un oğlu Orion bir avcı ve […]

Başlangıçta, Terazi Burcu, Akrep Burcu’ndaki akrebin kıskaçları olarak düşünülmüşse de, sonradan Romalılar bu tarihlerde gece ile gündüz eşit duruma geldiğinden denge ve eşitlik anlamına gelen teraziyi kabul ettiler.Terazi, orjinal isimler içinde, canlı bir varlığın ismi verilmemiş tek burçtur. Arap astronomlar bu burcu El Züben yani kıskançlar olarak tanımlamışlarancak daha sonra Roma etkisi altında dengenin kefeleri […]

Başak burcu bir bakire olarak temsil edilir. Saflığın, el değmemişliğin ve temizliğin simgesidir. Mısır’da İsis’in hikayesinde, Yunanlılarda Zeus’un kızı Astraea’de aynı tema vurgulanmıştır. Başak hasat dönemiyle yakından ilişkilidir. Bakire Meryem yine benzer bir simgedir. Bazı kültürlerde adalet, bazılarında hububat veya mısır tanrıçasıdır. Genel olarak dizine bir çocuk oturtmuş bir elinde zafer alameti hurma dalı diğer […]