02Tem 2016

Bu burcun figürlerini tarihte tam olarak belirlemek zordur. Babilliler onu savaş tanrısı Nergal olarak ifade etmişler, okçu simgesi ile yarı insan yarı at biçiminde tasvir etmişlerdir.Bu figürün Yunan mitolojisindeki karşılığı santorlar ve özellikle Kiron’dur.Kiron,Pelion dağında kılıç kuşanmış,Herkül’ün okları tarafından kalçasından yaralanarak dayanılmaz acılar yaşamıştır ve kendi yaralarını iyileştirdiği için şifacı olarak görülmüştür. Yunan mitolojisinde tanrı […]

02Tem 2016

Mezopotamya’da bu burç karanlığın işaretidir. Akatlar, Akrep’i Girteb, “iğneleyen” anlamında kullanmışlardır. Yunanlıların hikayelerinde Apollo’nun atlarını korkutarak kaçıran dev bir yaratık olarak görülür. Diğer bir hikayede de avcı Orion, Akrep tarafından öldürülmeye çalışılır. Zodyak’ta Orion ve Akrep takımyıldızları birbirinin 180 derece karşısında dururlar. En bilinen mitolojisi ise şöyledir; Denizler tanrısı Posedion’un oğlu Orion bir avcı ve […]

02Tem 2016

Başlangıçta, Terazi Burcu, Akrep Burcu’ndaki akrebin kıskaçları olarak düşünülmüşse de, sonradan Romalılar bu tarihlerde gece ile gündüz eşit duruma geldiğinden denge ve eşitlik anlamına gelen teraziyi kabul ettiler.Terazi, orjinal isimler içinde, canlı bir varlığın ismi verilmemiş tek burçtur. Arap astronomlar bu burcu El Züben yani kıskançlar olarak tanımlamışlarancak daha sonra Roma etkisi altında dengenin kefeleri […]

02Tem 2016

Başak burcu bir bakire olarak temsil edilir. Saflığın, el değmemişliğin ve temizliğin simgesidir. Mısır’da İsis’in hikayesinde, Yunanlılarda Zeus’un kızı Astraea’de aynı tema vurgulanmıştır. Başak hasat dönemiyle yakından ilişkilidir. Bakire Meryem yine benzer bir simgedir. Bazı kültürlerde adalet, bazılarında hububat veya mısır tanrıçasıdır. Genel olarak dizine bir çocuk oturtmuş bir elinde zafer alameti hurma dalı diğer […]

02Tem 2016

Aslan figürü tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak değerlendirilmiştir. Araplar ona Esad, Hintliler Asleha derler. Eski Mısır’da kral Necepso dünyanın yaratıldığı sırada Güneş’in Denebola yıldızıyla birlikte doğduğundan bahsetmiştir. Yunan ve Roma mitolojilerinde Herkül,Nemean aslanı ile savaşır ve bu burcun mitolojisi kabul edilir. Aslan aynı zamanda Romalılarda da gücün sembolü olmuştur. Herkül tüm zamanların en […]

02Tem 2016

Bu burcun sembolü tarih boyunca değişik şekillere girmiştir. Babilliler onu MÖ 4000-2000 yılları arasında kaplumbağa olarak tanımlamışlardı.Eski Kalde düşünürleri bu burcu insanın kapısı olarak düşünmüşlerdir. Araplar ise bu yıldız kümesini yengeç anlamında El Seratan olarak adlandırmışlardı. Ancak ünlü Arap astroloğu El Bruni, “yumuşak damak” anlamında El Liha demiştir. Eski Çin’de yengecin bir bıldırcını temsil eden […]