Bu burcun hikayeleri prehistoryaya (tarih öncesine) aittir. Oğlak pek çok hikayede kurbanlık olarak görülür. Mısırlıların
Denderah zodyağında bu burç bir oğlak sırtında iblis başlı bir insan olarak gösterilir.

oğlak resmı

Oğlak,Yunan tanrılarından Pan ile bağlantılıdır. Pan,tarım yapan köylülerin,kırsal kesimde yaşayan insanların tanrısıdır.
Bazı kaynaklara göre bereket ve doğurganlık tanrısı olarak da bilinir.Tanrıların habercisi Pan, Hermes’in oğludur.Hermes
onu sıcak tilki postuna sararak Olympos’a götürdüğünde,bu gülünç varlığı gören bütün tanrılar gülmekten kırılırlar ve
ona “bütün” anlamına gelen “pan” derler.Capricornus (Oğlak) literatürde “boynuzlu keçi” anlamına gelmesine rağmen,
genellikle “Deniz Keçisi” ya da “Keçi Balık” olarak anılır. Eski bir takımyıldızdır ve Zodyak kuşağının ilk üyelerindendir.

Oğlak burcunun mitolojisi ise,Zeus gibi yeni tarılar ile Titanlar gibi eski dönem tanrılar arasında geçen büyük savaştaki
bir olayı yansıtır.Bu savaş sonucunda yeni dönem tanrılar savaşı kazanıp evrenin hakimiyetini ele geçirmişlerdir. Ancak
eski ana tanrıça olan Gaia, yeni tanrıların davranışlarına öfkelenmiş ve Typhon adında çok güçlü bir canavarı yeni tanrıların
üzerine yollamıştır. Bu canavar yaptığı yıkımlar ve olağanüstü gücüyle yeni tanrılar için büyük tehlike oluşturmuştur.
Canavar saldırmak için yaklaşırken,Pan olayı farkedip diğer tanrıları uyarır,canavardan korunmak için birer hayvan kılığına
girmelerini söyler.Kendisi de bir balık kılığına girmeye çalışır. Ama aceleden tam olarak değişemez ve arka kısmı balık
olmasına rağmen ön kısmı değişmemiştir. Oğlak takımyıldızı genelde balığın kuyruğundan çıkan keçinin ön ayakları olarak
betimlenir. Daha sonra tanrı Zeus canavarla çok çetin bir mücadeleye girer ve ağır yaralar alır. Ancak Hermes ve Pan’ın
yardımıyla tedavi olur ve gücünü yeniden kazanarak canavarı yıldırımlarla yaralar. Typhon’u Etna Dağı’nın derinliklerinde
hapseder. Efsaneye göre bu bölgede gerçekleşen deprem ve volkanik etkinliklerin nedeni Typhon’dur. Tüm bu olaylardan sonra
Zeus, Titan ile savaşta yaptığı önemli işler nedeniyle, Pan’ı gökyüzünde yıldızlar arasına koyarak onurlandırmıştır.

Ceyda Alaçam

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.