Balık, mitolojik olarak Hristiyanlık sembolleri içinde yer alır. Yeni Ahit’te Hz.İsa’nın mucizeleri Balık sembolü ve
suyun kutsallığı ile birlikte anılır. Balık aynı zamanda sembolü itibarıyla karşıt yönlere giden iki balık olarak
tasvir edilir. Bu iki balık hayatın iki yönünü, maddi ve manevi boyutları ifade eder.

balık resmi

Balık burcunun mitolojik hikayesi ise Tabiat Ana Gaia ve Typhon arasında geçen bir savaş sonucu oluşmuştur. Typhon,korkunç
bir tanrıdır.Yüz tane başı vardır ve bu başlar yıldızlara kadar değer. Gözlerinden ateşler çıkar.Ayakları yılan gibi
yeryüzünü,kolları gökyüzünü sarar,konuşurken ağzından taşlar saçar,tanrıların bile kendisinden korktuğu çekindiği bir Tanrıdır.

Yeryüzünden güzellik ve aşkı silmeye karar veren Typhon,Olimpos’a gelmeye karar verir. Tanrıların bile çekiindiği Typhon’un
bu ziyaretini tanrıların habercisi Hermes diğer tanrılara duyurur. Önerisi de Typhon’dan korunmak için kılık değiştirmektir.
Hermes kendini balıkçıl bir kuşa çevirir. Kendilerini yok etmek için açılmış bu savaşı öğrenen Aphrodit ve oğlu Eros,
Nil nehrinden geçebilmek için bir çift balığa dönüşürler.Ama birbirlerini bu uzun kovalamacada kaybetmemek için de kuyruklarından
bağlı hareket edeceklerdir. Balık burcunun simgesi, kuyruklarından bağlı iki balık figürüdür, ki bu figür Babil kaynaklarında da
görülmektedir. Bu müthiş kaçıp kovalama uzun zaman sürer. Galibi tabii ki güzellik ve sevgi olur.Bu olayı ölümsüzleştirmek
için Athena bu iki balık figürünü kuyruklarından bağlı şekilde gökyüzüne taşır.

Eski çağlarda oğlak,kova ve balık Büyük Cennet Denizi olarak isimlendirilirdi.Nedeni ise,Güneş ocak,şubat ve mart aylarında bu
takımyıldızlarda dolaşırken Ortadoğu’da yağmur daha kısa aralıklarla yağmaktadır ve bereketi çoğaltmaktadır. Ayrıca şubat
ve mart aylarında denizlerde balıklar da daha fazla gözlemlendiğinden bu takımyıldız da balık burcu olarak adlandırılmıştı.
Araplar da El Samaktain yani Balık olarak isimlendirilirken, Çinliler batı zodyağını anladıktan sonra Schwang Fu yani
İki Balık diye isimlendirmişlerdir.

Ceyda Alaçam

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.